| RSS   Вітаємо, Гість  Ви ввійшли, як  "Невизначена істота"!
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 - експериментальний майданчик Всеукраїнського рівня
Шкільна галактика...
Меню сайту
Про закріплення працівників СКМСД за навчальними закладами

Відповідно до листа Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області від 09.01.2015 №176З за Смілянською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 7 закріплена – Федорець Інна Миколаївна (093-788-68-30); Начальник сектору кримінальної міліції Карнаушенко Євгеній Олександрович (093-741-48-17).

Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота

Впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес

https://drive.google.com/file/d/1cM_Rp5kBrYfeYggF1iI5u3t2Mw8xmk7y/view?usp=sharing

Аналіз методичної роботи

Навчально-виховний процес школи упродовж 2016-2017 навчального року характеризувався впровадженням нових державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 8 класах, інновацій, посиленням уваги до поліпшення якості природничо-математичної освіти.

Головними завданнями методичної служби було науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного та методичного рівнів педагогічних працівників школи та розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвитку та самореалізації особистості дитини відповідно до її нахилів та здібностей, задоволення запитів і потреб, розкриття творчого потенціалу та впровадження компетентісного підходу до навчання, організацію безперервної освіти педагогічних працівників.

У школі діяла система методичної роботи, приділялася увага оновленню змісту освіти шляхом залучення педагогів до експериментальної, наукової та творчої діяльності, узагальненню та впровадженню в практику роботи кращого педагогічного досвіду.

Методична робота базувалася на діагностично-прогностичній основі та здійсненні моніторингу результативності професійного зростання педагогічних кадрів і була спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогічних працівників, формування загальної педагогічної культури, компетентної особистості школяра.

Центром методичної роботи закладу є методичний кабінет, на базі якого працювала Методична рада, методичний консультпункт, постійні та тимчасові форми методичної роботи.

У методичному кабінеті наявна довідкова та методична література, систематизовано матеріали на допомогу педагогам, є програми, тематичні інформаційні банки даних, фото- та відео матеріали уроків та позакласних заходів, занять, матеріали предметних та тематичних тижнів, фахова періодика. Кабінет обладнано інформаційними стендами, комп’ютерною технікою.

Упродовж 2016-2017 навчального року діяли 5 методичних об’єднань, 2 динамічні групи, 2 творчі групи, семінар-практикум, Школа кращого педагогічного досвіду, Школа молодого педагога, шкільна педагогічна виставка «Фестиваль педагогічної творчості», які були спрямовані на особистісний розвиток педагогічних працівників.

Підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників сприяли проведені у школі як традиційні, так й інноваційні форми методичної роботи:

 • індивідуальні методичні консультації;
 • стажування та наставництво;
 • конкурс педагогічної майстерності «Учитель року -2017»;
 • виставка педагогічної творчості;
 • творчі звіти педпрацівників «Родзинки вчителя, що атестується»;
 • місячник педагогічної майстерності;
 • методичні та предметні тижні;
 • Практикум з підвищення професійної компетентності. Творча лабораторія вчителя інформатики. Скрайбінг;
 • Психолого-педагогічний тренінг для педагогічних працівників «Конфлікт як елемент людських взаємин»;
 • Майстер-клас вчителя-логопеда для вчителів початкових класів на тему:

«Використання прийомів мнемотехніки у корекційно-розвитковій роботі з учнями»;

 • Майстер-клас вчителя-методиста.«Експрес-урок рідної мови від учителя-методиста Бондаренко Т.М.»;
 • Майстер-клас учителя-методиста Крикун Н.М. «За сторінками підручника математики (методика створення завдань компетентісного змісту)»; Бінарний майстер-клас з української мови і трудового навчання вчителя-методиста Лауш Т.Б. та вчителя вищої кваліфікаційної категорії Новохацької О.В. «Сміття буває різним…»;
 • Майстер-клас з трудового навчання «Оберіг» Щербак С.В.;
 • «Педагогічна кухня вчителя-наставника»;
 • Школа кращого педагогічного досвіду. Вернісаж відкритих уроків, позакласних заходів.
 • Педагогічні читання «Педагогіка О.А. Захаренка в контексті реалій сучасної освіти» (до 80-річчя О.А. Захаренка) ;
 • Науково-практичні конференції Науково-практична конференція:

«Підвищення ефективності процесу навчання і виховання на основі впровадження компетентісного підходу».

 • Фестиваль «Перші педагогічні сходинки у професійному зростанні»;
 • Круглий стіл «Використання ідей родинного виховання О. Захаренка у

діяльності класного керівника, соціального педагога»;

 • Презентація нової книги «Шикувалися воїни світла» (Книга-проект про педагогів області-учасників АТО);
 • Випуск методичних бюлетенів:
  1. «Формування здоров’язбережувальної компетентності на уроках предмету «Основи здоров’я»» (Матвієнко Т.А.);
  2. «Вправи та завдання на розвиток креативного мислення учнів на

уроках літературного читання»(Головченко Т.І.);

  1. «Інтегрований урок як одна з ефективних форм навчання і виховання в початковій школі»;
  2. «Методи і прийоми розвитку інтерактивних творчих здібностей на

уроках та в позаурочний час» (Ганжа Т.М.).

 • виставка-аукціон творчих здобутків шкільних гуртків;
 • панорама відкритих уроків, виховних та позакласних заходів;
 • участь у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016»;
 • виставки новинок фахової літератури, періодики, дидактичних матеріалів
 • самоосвіта тощо.

Змістовними та результативними були міські методичні заходи, проведені на базі школи, до підготовки яких творчо підходили педагоги. Серед найбільш ефективних слід назвати міські семінари - практикуми учителів образотворчого мистецтва, історії, шкільних бібліотекарів; обласний семінар керівників органів

управління освітою та завідувачів районними, міськими методичними кабінетами «Експериментальна робота та міжнародне співробітництво як один із шляхів розбудови нової української школи».

Всі педагогічні працівники були залучені до шкільних та міських методичних форм роботи, створювалися сприятливі умови для самоосвітньої роботи педагогів. До їх послуг – шкільний бібліотечно-інформаційний центр, вільний доступ до мережі Інтернет. Педагоги школи брали участь в обласних Інтернет-заходах. Так Ганжа Т.М., Єфімова Л.П. взяли участь в Інтернет-семінарі «Інтеграція навчальних предметів в початковій школі як ефективна форма навчання молодших школярів», Єлесін П.В. – в Інтернет-семінарі «Пріорітетні напрями професійного розвитку та вдосконалення діяльності сучасного вчителя». Учасником Інтернет-конференції «Діалог у взаєминах «учитель-учень» у навчально-виховному процесі» стала Терещенко Н.А., а Крикун Н.М., Онопрієнко В.О. - у інтернет-конференції на тему «Упровадження сучасних освітніх технологій як шлях підвищення ефективності навчання математики». Харченко О.Г. взяла участь в обласному вебінарі з інформатики «Підсумки, знахідки, проблеми викладання інформатики»; Яріш А.А. – учасниця Macmilan Education Webinar «Teaching towards exam success: writing articles and essays» та «Effective Teaching towards Exam Success», «How to augment your vocabulary».

Всеукраїнський вебінар «Мейкерство як іноваційний підхід впровадження Stem-освіти» відвідала учитель математики Курінна Ю.І., а учитель англійської мови Надьон-Калюжка З.В. – «Англійська мова. Шляхи підготовки до ЗНО-2017»; ”Реалізація компетентісного підходу на уроках англійської мови”.

Не відставали від старших колег і молоді учителі. Так, Улітіна І.Д. брала участь у таких вебінарах: «Non-gendered language: how to teach it, should we teach it?», «Thematic Learning & Close-up» (National Geographic Learning/Linguist LTD Webinar Series), «Англійська мова. 8 клас. Формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови. Середня школа (на базі підручника Буренко В.М.), «Інтерактивна школа творчого вчителя», «Англійська мова. Шляхи ефективної підготовки до ДПА/ЗНО з іноземних мов». А молодий педагог Олексенко К. А. – у вебінарі «Використання комунікативного підходу на уроках англійської мови».

Крикун Н.М., Павленко Л.І., Рахуба Т.О., Поліщук Л.В. – учасники міжрайонного навчального семінару для освітян Черкащини щодо підготовки до участі у міжнародному дослідженні якості освіти – PISA.; в обласному семінарі від видавництва «Лінгвіст» «Smart School» працювала учитель англійської мови Надьон-Калюжка З.В., а Дорошенко Т.М., Крикун Н.М. – у міждисциплінарному методичному семінарі «Нова школа: фізика і математика».

Учасниками обласних семінарів з англійської мови стали педагоги школи: ”How to Evaluate Speaking Skills: Reliable Criteria”, ”Playing Games Effectively. Speaking Skills Developement”, “A way to success with Cambridge English Exams & Materials”(Надьон-Калюжка З.В.); « How to evaluate speaking skills”-Reliable criteria (Яріш А.А.). пройшла навчання на тренінгу для організаторів мовних таборів Черкащини – 2017 Надьон-Калюжка З.В., Улітіна І.Д.

Учитель початкових класів Третяк Л.П. пройшла навчання за практичним курсом «Основи мнемотехніки» при КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників». Участь у тренінгу «Медіаграмотність для громадян» - Шпильова С.П.

Учителі української мови і літератури стали учасниками презентацій нових шкільних підручників для 9 класів «Українська література» О.М. Авраменка (О.М. Йовко), «Українська мова» В. Голуб (Ткаченко О.П.) .

Учасниками методичних заходів всеукраїнського рівня ”One size does not fit all: Traditional vs differentiated instructions” стала Надьон-Калюжка З.В., тренінгу eTwinning PlusPractical Session - Надьон-Калюжка З.В., Яріш А.А.

Працювала в обласній творчій групі «Розвиток дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу початкової школи» Єфімова Л.П., а Крикун Н.М. – в обласній творчій групі по роботі над спільним проектом вчителів математики Черкаської області щодо створення і наповнення сайту «Математичні олімпіади: крокуємо до вершин разом!». Крім того, Крикун Н.М. – член творчої групи при лабораторії-центрі ЗНО та моніторингу якості освіти КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» (підготовка посібника «Математика 10-11 кл. Збірник контрольних робіт. Академічний і профільний рівень» ).

У період між засіданнями методичних об’єднань та інших методичних заходів вчителі підвищують свою фахову майстерність, отримуючи індивідуальні консультації, вивчаючи публікації педагогічних та періодичних видань.

4 педагоги мають персональні веб-сайти (Рахуба О.В., Онопрієнко В.О., Царинна Л.Г., Крикун Н.М.). учитель математики Курінна Ю.І. веде персональний блог.

З педагогічними працівниками у закладах вивчалися нормативно-правові документи, проводилися теоретичні та практичні заняття, традиційні і нетрадиційні форми методичної роботи.

Підвищенню майстерності вчителя сприяла курсова перепідготовка, яку у 2016-2017 навчальному році на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» пройшли 7 педагогів різних категорій, що становить 100% від планових передбачень.

У навчально-виховний процес впроваджуються інформаційно-комунікаційні, проектні технології, медіатехнології, особистісно-зорієнтоване навчання, технології розвитку критичного мислення, технології розвитку винахідницьких завдань, створення ситуації успіху, здоров’язберігаючі технології тощо.

Під час атестації педагогічних працівників у 2017 році були враховані вимоги до кваліфікації вчителів, їх професійного рівня.

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» брали участь вчитель музики Царинна Л.Г. і посіла ІІ місце в міському етапі.

Новохацька О.В., вчитель обслуговуючої праці, взяла участь в Інтернет-конкурсі з художньої творчості та декоративно – прикладного мистецтва «Мій дім – моя Україна».

Протягом року були проведені соціально-психологічні дослідження, діагностика, тренінгові зустрічі та здійсненне індивідуально психологічне консультування.

Ефективно працював шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Протягом року проведені бібліотечні уроки «Підручник – твій товариш і помічник», «Правила спілкування з книгою», «Гігієна читання», «Довідково-інформаційний фонд бібліотеки», «Про все цікаве на планеті читай в журналі та газеті», бесіди з учнями на теми: «Як народилася книга?», «Скільки коштує твій підручник?», «Книга в моєму житті»; бібліотечний урок-зустріч з новою книгою «Шикувалися воїни світла. Оповідь про героїв» та з одним із героїв цієї книги Таібовим Рамазаном Курбановичем.

У шкільній бібліотеці розроблена серія бібліографічних плакатів як для учнів, так і для вчителів:

- «Вислови про книгу…»

- «Розум без книги, як без вікон, темінь»

- «Прислів’я про книгу»

- «Загадки про книгу»

- «Вірші про книгу»

- Пам’ятки: «Як працювати в групі», «Як читати книгу», «Як працювати з художньою літературою», «Анкетування інтересів читачів».

З метою популяризації книжкового фонду бібліотекар Ганноченко Н.А. систематично оформлює книжкові виставки («Я з книгою відкриваю світ», «Мистецтво бути читачем», «Бібліотека інформує», «Куточок читача», «Тарас Шевченко – доля, муза, слава», «Патріотичний куточок», «Моя професія – моє майбутнє»), організовує презентації нових надходжень, постійно надає допомогу педагогічним працівникам у доборі необхідної літератури для проведення виховних заходів, класних годин, педагогічних читань, науково-практичних конференцій тощо. Постійно діє акція «Подаруй бібліотеці книгу». Її учасниками є батьківська й учнівська громадськість школи, педпрацівники та випускники закладу. Майже 700 екземплярів нової літератури різної тематики поповнили фонд шкільної бібліотеки, завдяки цій акції.

Значна увага приділяється у школі профільному навчанню. У 2016-2017 навчальному році профільним навчанням було охоплено 65 (100%) учнів 10-11 класів. З них 40 (61,5%) навчалися у класах математичного профілю, 25 учнів (28,5%) – профілю української філології. Крім того, організована робота класів з поглибленим вивченням математики (8-М – 27 учнів) та української мови і літератури ( 8-Ф – 29 учнів).

Багато уваги приділяється розвитку інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей учнів, працює «Школа Олімпійського резерву», створені Банк даних творчо обдарованих учнів та вчителів, які працюють з творчо обдарованими. В організації роботи з обдарованими учнями та талановитою молоддю слід відзначити вчителів школи Бондаренко Т.М., Лауш Т.Б., Поліщук Л.В., Дорошенко Т.М., Крикун Н.М., Рахубу Т.О., Єлесіна П.В., Криворучка В.В., Царинну Л.Г., Головченко Т.І., Ганжу Т.М., Третяк Л.П., Терещенко Н.А.,Святченко К.О., Харченко Л.В. Учні цих учителів–наставників стали призерами олімпіад з базових дисциплін та конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН, інтелектуальних і творчих конкурсів, спортивних змагань.

Харченко О.Г., Панікар Р.В., Третяк Л.П підготували групу дітей до участі у Всеукраїнському фестивалі робототехніки «ROBOTIKA-2016»

Криворучко В.В. був учасником тренінгу “Робототехніка ЕV3” і тренінгу з "ROBOTICA 2016". Віталій Васильович підготував команду 9-10 класів для участі у Всеукраїнському чемпіонаті з робототехніки FLL "Гра роботів", у номінації "Конструкційна довершеність робота" команда отримала перемогу.

У 2016-2017 навчальному році команда учнів школи посіла 18 місць на міських предметних олімпіадах з базових дисциплін, 3 – на обласних. Кількість отриманих призових місць на міському рівні у порівнянні з минулим роком зменшилася на 11 (у 2015-2016 н.р. – 29; у 2016-2017 н.р. - 18).

Найбільш результативною виявився виступ учнів з математики (5 призових місць), 3 призових місця – з української мови і літератури, по 2 – з фізики, екології, астрономії, по 1 місцю з російської мови, біології, основ інформатики, економіки. Якісний показник кількості перших місць, від кількості призових, становить 33% (6 перших місць, 4 – других, 8 - третіх). У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість призових місць з географії, економіки й трудового навчання на 3, хімії - на 2, математики й правознавства - на 1. Покращили учні результат на 1 місце в олімпіадах з української мови і літератури, астрономії.

Слід зазначити, що учениця 10-М класу Бондаренко Ю. стала переможницею олімпіад з 4 предметів (математики, фізики, астрономії, екології; вчителі Дорошенко Т.М., Рахуба Т.О., Поліщук Л.В.), Мачулка А. - з двох предметів (українська мова і література, російська мова; вчителі Бондаренко Т.М., Яременко Н.С.), Ягода Є. - з двох предметів (математика, фізика; вчителі Доршенко Т.М., Рахуба Т.О.).

Жодного місця не посіли учні у 2016-2017 н.р. з історії, англійської мови, хімії, географії, інформаційних технологій, правознавства та трудового навчання. На жаль, є предмети з яких учні не посідають призових місць протягом кількох років. Так, в олімпіаді з історії немає призових місць уже 5 років, англійської мови – 3 роки, інформаційних технологій – 2 роки поспіль.

Найбільше переможців підготували вчителі Рахуба Т.О. - 5 (по 2 з фізики й астрономії, 1 - з економіки); по 3 - Бондаренко Т.М. (з української мови і літератури), Дорошенко Т.М. (з математики), Поліщук Л.В.(1 – з біології, 2 – з екології); 2 – Крикун Н.М.(з математики), по 1 – Криворучко В.В. (інформатика), Яременко Н.С.(російська мова).

В обласному етапі 4 учні школи брали участь в олімпіадах з фізики (Бондаренко Ю, 10-М), математики (Еленгаупт О., 10-М; Ягода Є., 7-Б), з екології (Бондаренко Ю, 10-М), української мови і літератури (Мачулка А., 11 клас), астрономії (Бондаренко Ю, 10-М), інформатики (Безсікерних В., 11 клас). У цілому школярі вибороли 3 призових місця (якість – 42,9%) з української мови і літератури, астрономії та математики.

В олімпіаді «Обдарована дитина» з математики та української мови серед учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів брали участь 5 учнів. Призові місця отримали четверо учнів (якісний показник – 80%), а саме Ель-Анссарі Маліка (І місце), Микитенко Анастасія (ІІ місце) з української мови і літератури (вчителі Ганжа Т.М., Головченко Т.І.); Котляренко Ілля (І місце), Мерзлий Максим (ІІІ місце) з математики (вчителі Головченко Т.І., Третяк Л.П.). у порівнянні з минулим навчальним роком результативність виступу команди школярів початкових класів у цій олімпіаді значно підвищилася (2015-2016 н.р. – 0 призових місць, 2016-2017 н.р. - 4). Цьогорічний результат є найкращим, починаючи з 1999-2000 н.р.

З метою підтримки обдарованої молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості у школі проводиться робота щодо залучення старшокласників до участі у роботі Малої академії наук. У 2016-2017 н.р. працювали над написанням науково-дослідницьких робіт та представили їх на розгляд журі І етапу Всеукраїнського конкурсу 3 учні: Тимошенко Анастасія (11 клас; І місце; секція історичного краєзнавства; вчитель Єлесін П.В.), Юбкова Діана (10-М клас; І місце; секція всесвітньої історії; вчитель Єлесін П.В.), Безсікерних Владислав (11 клас; І місце; секція прикладної математики, вчителі Крикун Н.М., Криворучко В.В. ). Всі учні стали учасниками обласного етапу, а учні Тимошенко А. і Безсікерних Владислав вибороли у ньому ІІ і ІІІ місце.

Учні школи брали участь у міському конкурсі юних поетів «Тарасовими шляхами», але призових місць не посіли.

Луценко Юлія (11 клас) посіла 3 місце в обласному конкурсі «Знавці права» (вчитель Єлесін П.В.).

Учні школи протягом року брали участь у міжнародних та всеукраїнських предметних конкурсах. Так у історичному конкурсі «Лелека» взяли участь всього - 41 учень, з них вибороли «золотого лелеку» - 12 учнів, «срібного» - 16, «бронзового» - 8.

У математичному конкурсі «Кенгуру» брали участь 78 учнів, з них «добрий» результат – 34 учні, «високий» – 12. У природничому конкурсі «Колосок» стали учасниками 160 учнів, з них вибороли «золотий колосок» - 55 учнів, «срібний» - 131 учень. У всеукраїнському конкурсі для наймолодших учнів «Олімпусик» всього взяли участь 56 осіб, стали «лауреатами» - 10 школярів, 5 книг у нагороду отримали кращі учні. У конкурсі «Кенгуру» для учнів початкових класів брали участь 32 школярі, з них отримали «добрий» результат 44 учні. У фізичному конкурсі «Левеня» всього змагалися 20 учнів, отримали «добрий» результат 9 старшокласників, «високий» - 11.

У Всеукраїнському фестивалі FIRST LEGO League Junior (для дітей 6-10 років) переможцями стала команда 3-4 класів (вчителі Харченко О.Г., Криворучко В.В., Панікар Р.В., Третяк Л.П.)

Брали участь педагоги школи і у різного рівня виставках. На міській виставці «Інноваційний пошук освітян Сміли - 2017» було представлено 11 робіт, що на 3 менше, ніж у минулому навчальному році.

На XХІІ обласній виставці «Інноваційний пошук освітян Черкащини» визнана однією з кращих і рекомендована для впровадження у практику роботи освітян області робота Матвієнко Т. А., соціального педагога, «Соціально-педагогічна допомога у гармонізації сімейних стосунків між батьками та дітьми». Аналогічно оцінена робота Рахути Т.О. у складі творчої групи вчителів економіки загальноосвітніх навчальних закладів м. Сміли за методичний посібник «Уроки з підприємницьким тлом».

Нагороджені грамотами КНЗ ЧОІПОПП Ярошик Лариса Іванівна, директор; Йовко Олена Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Безсікерних Світлана Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Волошина Лариса Юріївна, заступник директора з виховної роботи за методичний посібник «Модель сучасного інноваційного загальноосвітнього навчального закладу»; Ганноченко Неля Анатоліївна, завідувач бібліотеки, за методичний посібник «Виховання громадянина-патріота засобами шкільної бібліотеки»; Криворучко Віталій Васильович у складі творчої групи вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів м. Сміли за збірник компетентнісних задач з інформатики для 5-9 класів; Павленко Лариса Іванівна у складі творчої групи вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів м. Сміли за методичний посібник «Компетентністний підхід – європейський вимір».

Лауреатами виставки стали Третяк Леся Павлівна, учитель початкових класів, за навчально-методичний посібник «Ефективне використання мнемотехнічних прийомів для формування предметних компетентностей молодших школярів»; Головченко Т.І.. Гончаренко Л.В., Панікар Р.В. у складі творчої групи вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Сміли за навчально-методичний посібник «Усі тематичні контрольні роботи, 2-4 класи».

Школа створювала імідж освіти Сміли на міжнародному рівні. Досвід навчального закладу успішно презентувався на VIII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті». За методичний посібник «Медіаосвіта як необхідна складова підвищення якості освітньої діяльності»нагороджена Дипломом 1-го ступеня в номінації «Інноваційні підходи до впровадження мідіаосвітніх технологій для підвищення якості освітньої діяльності».

Родзинками власного досвіду педагоги школи ділилися у фахових виданнях, на інтернет ресурсах, в періодичній пресі. Матеріал бібліотекаря школи Ганноченко Н.А. «Шкільна бібліотека – осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей» надрукована в журналі ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського «Шкільна бібліотека плюс» в розділі «Ділимося досвідом» №9-10 (2016 рік). Стаття «Обчислення границь функцій. Практикум» розміщена в інформаційно-практичному бюлетені «Все для вчителя», 2016 (Крикун Н.М.). Молодий учитель англійської мови Улітіна І.Д. розмістила на ресурсі http://videouroki.net/ розробку квесту «The Smartest - The Fastest».

На сайті «Методичний портал» розміщені сценарій позакласного заходу «Дорога до добра» Єфімової Л.П., Hавчально-тренувальний посібник для підготовки учнів до ЗНО «Use of English-B1» Яріш А.А. , сценарій позакласного заходу «Посвята в першокласники» та конспект уроку з математики «Розв’язування задач. Додавання і віднімання чисел. Порівняння довжин відрізків» Зайченко В.Ф.

Педагоги школи висвітлювали діяльність школи у засобах масової інформації: в газеті «Сміла» (Єлесін П.В., Ткаченко О.П., Безсікерних С.В.), Інтернет- ресурсах «Smila Svit», «Сміла.ua» (Ткаченко О.П., Надьон-Калюжка З.В.), на телестудія «Тясмин», ТРК «Сміла ТВ»., сайті школи, управління освіти, молоді та спорту, у шкільній газеті «Наша школа».

На базі школи протягом року проводилися спортивні змагання міського та обласного рівнів з волейболу, баскетболу, вільної боротьби, карате.

Незважаючи на те, що школа має певні досягнення, проте ще значного покращення потребує якість освіти, про що свідчать результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників.

Слід продовжувати роботу із творчо обдарованими учнями, удосконалюючи роботу Школи олімпійського резерву, консультпунктів.

Необхідно більше уваги приділяти підготовці і проведенню уроку та занять, формуючи компетентності школярів, впроваджувати інноваційні технології.

Продовження потребує і система навчально-методичної роботи щодо формування інформаційної компетентності

педагогів як необхідної складової професійної діяльності.

 

 

 

 

Форми методичної роботи

Нетрадиційні форми і методи роботи з педагогічними працівниками

Шкільна галактика-2...
Слідкуй за часом!
Корисні посилання

<Свята України
Наша адреса:
Запрошуємо на навчання!

Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської ради Черкаської області
Безкоштовний хостинг uCoz